W O N D E R F U L   P A I N T I N G S
landscapes  florals  figures  portraits   

p a t r i c i a  d o u g h e r - o' s u l l i v a n

© 2005